Agencija

Vlasnik

Podaci o egistraciji

Referenca

Agenija

Agenija

Biznis Plan

Procene objekata i opreme

s

 

sar

Pozadina


 

 

KONSALTING

BIZNIS INVEST 2006 DOO BEOGRAD vrši konsalting usluge iz sledećih oblasti:

  • IZRADA INVESTICIONIH PROGRAMA I BIZNIS PLANOVA
  • IZRADA PROJEKATA IZ OBLASTI MAŠINSKE TEHNIKE (GREJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA)
  • NADZOR TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
  • IZRADA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA IZ OBLASTI VISOKOGRADNJE
  • NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

SADRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA - STUDIJE

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU
2. OPIS I SVRHA INVESTIRANJA
3. REZIME INVESTICIONOG PROGRAMA
5. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKA REŠENJA PROJEKTA
6. IDEJNO REŠENJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA
7. MERE ZAŠTITE ČOVEKOVE OKOLINE I BEZBEDNOSTI NA RADU
8. EKONOMSKO – FINANSIJSKA ANALIZA
9. STATIČKA OCENA EKONOMSKE EFIKASNOSTI PROJEKTA
10. DINAMIČKA OCENA EKONOMSKE EFIKASNOSTI PROJEKTA
11. ZAKLJUČNA OCENA PROJEKTA

Ovde možete preuzeti kompletan SADRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA - STUDIJE

 

Ovde možete preuzeti sadržaj OSNOVNOG BIZNIS PLANA

O nama | Registracija | Reference | Procene i veštačenja | Konsalting | Korisni linkovi | Saradnja sa bankama | Kontakt