Agencija

Vlasnik

Podaci o egistraciji

Referenca

Agenija

Agenija

Biznis Plan

Procene objekata i opreme

s

 

sar

Pozadina


 

BIZNIS INVEST 2006 DOO BEOGRAD vrši procene i veštačenja građevinskih objekata, zemljišta, opreme i vozila, kao i procene iz domena ekonomsko-finansijskog poslovanja i kapitala

• Stanovi i apartmani
• Porodične kuće i kuće za odmor
• Stambene zgrade i apartmanski objekti
• Porodični stambeno - poslovni objekti (u istom objektu poslovni i stambeni prostor)
• Kancelarijski prostori, lokali i prodajni prostori i ugostiteljski objekti
• Skladišni i proizvodni prostori i objekti za posebne namene (staklenici, hangari...)
• Hoteli bez obzira na broj soba, apart. hotel, pansioni...
• Robne kuće, benzinske pumpe, mlinovi i sl.
• Seoska domaćinstva, male farme u sklopu....
• Velike farme sa silosima, servisnim centrima, garažama...
• Trgovački centri, veliki višenamenski poslovni centri (izložbeno - skladišni objekti)
• Poljoprivredna zemljišta, šume...
• Građevinsko zemljište svih namena.
• Oprema
(oblast: mašinstvo, elektrotehnika slabe i jake struje, računarska tehnologija i sl.) u svim vrstama privrednih delatnosti sa posebnim naglaskom na opremu unutrašnjeg transporta u procesnoj i prehrambenoj industriji, termoenergetici, termotehnici i gasnoj tehnici.

• Vozila i radne mašine
(putnička, teretna, damperi, specijalna, priljučna, autobusi, nadgradnje, traktori, traktorska oprema, autodizalice, radne mašine, motokultivatori, motocikli, plovni objekti...)

 

PROCENA VREDNOSTI I STRUKTURE KAPITALA PREDUZEĆA

Procena vrednosti i strukture kapitala preduzeća jedan je od najvažnijih pokazatelja koji suštinski opredeljuje donosioce poslovnih odluka da postupaju na ispravan, poslovno utemeljen način. Sve najvažnije odluke u privrednim društvima donose se na osnovu prethodno izvršene procene vrednosti i strukture kapitala.


Od presudnog je značaja da sve procene budu prezentovane stručno i savesno, u sladu sa pravilima struke i važećim metodološkim uputstvima, kako bi slika o realnoj tržišnoj vrednosti bila jasna, precizna i zasnovana na objektivnim - proverenim podacima od strane procenitelja.


Procene kapitala se obavljaju iz različitih razloga, kao što su: finansijsko izveštavanje i analiza, privatizacija, dokapitalizacija, statusne promene, stečajni postupci, hipoteke i sl. Tim stručnjaka BIZNIS INVEST-a 2006 DOO sa desetogodišnjim iskustvom je izradio brojne procene iz delatnosti Društva.

Metode koje se koriste prilikom izrade procene tržišne vrednosti metodološki su poznate (komparativna metoda, troškovna metoda i prinosna metoda) i naš tim procenitelji ih primenjuje u zavisnosti od karakteristika procenjivanog subjekta.

 


O nama | Registracija | Reference | Procene i veštačenja | Konsalting | Korisni linkovi | Saradnja sa bankama | Kontakt