Agencija

Vlasnik

Podaci o egistraciji

Referenca

Agenija

Agenija

Biznis Plan

Procene objekata i opreme

s

 

sar

Pozadina

 

 Copyright ©
Biznis Invest 2010

 

 
DOBRO DOŠLI

Višegodišnje radno iskustvo u oblasti procena, veštačenja i konsaltinga, započeto 2006.godine u Agenciji za konsalting i menadžment BIZNIS-INVEST, čiji je pravni sledbenik DRŠTVO ZA PROCENE, VEŠTAČENJA I KONSALTING BIZNIS INVEST 2006 DOO BEOGRAD, čini nas jednom od vodećih srpskih kompanija iz oblasti: procena, veštačenja i konsaltinga za privredna društva, preduzetnike, finansijke organizacije, fizička lica i dr.

Naša osnovna delatnost su procene, veštačenja i konsalting poslovi, razvrstani u sledeće grupe:

 • Procena građevinskih objekata i zemljišta
 • Procena opreme svih vrsta i namena
 • Procena vrednosti kapitala
 • Veštačenja iz oblasti građevinarstva, mašinske tehnike, poljoprivrede i finansija
 • Izrada investicionih studija za sve vrste delatnosti
 • Izrada biznis planova za sve vrste delatnosti
 • Izrada projekata i nadzor iz oblasti građevinarstva
 • Izrada projekata i nadzor iz oblasti mašinske tehnike
 • Izrada planova reorganizacije i konsolidacije
 • Finansijska analiza i konsalting
 • Analiza boniteta i rang analiza

INVESTICIONI PROGRAM - STUDIJA

Investicioni program - studija, bez obzira na tip projekta (tržišni status, namena i složenost), predstavlja stručnu osnovu za donošenje investicione odluke. Njena izrada i ocena neophodna je radi sprovođenja istraživanja optimalnih rešenja konkretnog investicionog zahvata uz istovremeno davanje ocene o finansijsko - tržošnoj i ekonomskoj opravdanosti i efikasnosti investiranja. Kreditno zaduženje kod fondova i/ili banaka podrazumeva ocenu projekta kroz ovaj vid veoma iscrpnih tržišnih, tehničkih i ekonomsko - finansijskih istraživanja u vezi sa investicijom nameravanom za realizaciju.

IZRADA BIZNIS PLANA

Javite nam se i uradite biznis plan – ličnu kartu vašeg privrednog društva, samostalne radnje ili preduzetništva. Biznis plan je ključni element uspeha u poslu koji obuhvata sve aktivnosti preduzeća uključujući i primenu i kontrolu tih aktivnosti. Za novoosnovane firme, biznis plan omogućava put za izvršenje osnivačeve vizije. Za postojeća preduzeća, to je ispravan i odličan način da firma održi privrženost postojećim ciljevima i oceni njihovu vrednost.

   :: Naše REFERENCE možete pogledati ovde

O nama | Registracija | Reference | Procene i veštačenja | Konsalting | Korisni linkovi | Saradnja sa bankama | Kontakt